Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   04 Gem 18' 53.05"  Mrigashirsha  4  Mars 
 Moon (Mo)   00 Sco 59' 07.78"  Vishaakha  4  Jupiter 
 Mars (Ma)   13 Ari 16' 13.72"  Ashvini  4  Ketu 
 Mercury (Me)   09 Gem 58' 46.39"  Aardra  1  Rahu 
 Jupiter (Ju)   11 Tau 25' 53.72"  Rohini  1  Moon 
 Venus (Ve)   08 Gem 18' 56.1"  Aardra  1  Rahu 
 Saturn (Sa)   25 Aqu 08' 15.11"  P.Bhadrapada  2  Jupiter 
 Rahu (Ra)   17 Pis 39' 35.76" R Revati  1  Mercury 
 Ketu (Ke)   17 Vir 39' 35.76" R Hasta  3  Moon 
Data provided by mypanchang.com