Current Planetary Positions Ayanamsha(Lahiri/Chitrapaksha)
 Planets  Degrees  Nakshatra  Padam  Nak.Lord 
 Sun (Su)   11 Vir 42' 33.94"  Hasta  1  Moon 
 Moon (Mo)   10 Pis 10' 21.35"  U.Bhadrapada  3  Saturn 
 Mars (Ma)   27 Vir 11' 13.79"  Chitra  2  Mars 
 Mercury (Me)   26 Leo 11' 45.91"  P.Phalguni  4  Venus 
 Jupiter (Ju)   20 Ari 23' 04.16" R Bharani  3  Venus 
 Venus (Ve)   28 Can 10' 05.14"  Aslesha  4  Mercury 
 Saturn (Sa)   07 Aqu 22' 44.37" R Shatabhisha  1  Rahu 
 Rahu (Ra)   01 Ari 38' 56.59" R Ashvini  1  Ketu 
 Ketu (Ke)   01 Lib 38' 56.59" R Chitra  3  Mars 
Data provided by mypanchang.com